Miljö och Kvalitet

Vi ska låta miljö- och kvalitetsarbetet vara en strategisk del i hela vår verksamhet och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Vi ska ta hänsyn till miljön där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
Vi ska använda våra naturresurser med omsorg och sträva efter att uppnå kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. Dessa ger oss en grund för att arbeta med orsakerna till miljöproblem och verka förebyggande.

Vi ska föra en dialog med kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter om hur vi kan förbättra vårt och intressenternas miljö- och kvalitetsarbete. Vi ska hela tiden utveckla och stärka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vår roll är att ständigt arbeta för att bli bättre inom miljö och kvalitet. Det innebär att vi ser myndigheternas och andra intressenters krav som vår miniminivå.